Designové studie jsou zhmotněním představ našich designérů o budoucích formách a funkcích automobilů ŠKODA. Ukazují směr, kterým se bude ubírat designový jazyk značky ŠKODA a také to, jak budou v příštích generacích vypadat její typické vizuální prvky.

Dva nejnovější koncepty ŠKODA, studie Vision C, VisionD a MissionL, naznačují podobu našich vozů v blízké budoucnosti a představují nový designový jazyk, který klade důraz na jednoduché, ostře řezané linie a elegantní tvary. Rozvíjí přitom tradiční designové prvky značky ŠKODA a pokračují v dlouhodobé snaze nabídnout jednoduchá a přitom chytrá řešení v duchu motta „Simply Clever“.
 

​Kde se rodí koncepty


Moderní, netradičně koncipovaná budova Konstrukčního centra ŠKODA AUTO je místem, kde se rodí všechny koncepty i sériové modely značky. Vznikají tu jak studie, naznačující budoucí vývoj designového jazyka značky ŠKODA (jako VisionC, VisionD a MissionL), speciální verze sériových vozů, jako Citigo Rally a Citigo DJ Car, i automobily zkoumající cesty do budoucnosti automobilové přepravy, jako je elektrický koncept Octavia Green E Line.
 
Profesionální tým designérů, inženýrů a specialistů z mnoha dalších oborů tu pracuje na tom, aby vozy ŠKODA plnily všechny požadavky svých budoucích majitelů a aby jejich vlastnictví bylo opravdovým potěšením.

Dávno před tím, než je nový model navržen, začínají vývojová oddělení pracovat na prvních koncepčních skicách. Po zpracování návrhů, založených na koncernové platformě, je celkový koncept vozu připraven k dalšímu detailnímu rozpracování. Současně s vývojem platformy probíhají studie a srovnávací analýzy s vozy konkurentů, s cílem definovat optimální externí a vnitřní rozměry vozu. Výsledky analýz jsou pak převedeny do souborů dat zvaných „package“, které jsou využity pro modelování „hliněných“ modelů.

Zatímco část designérů pracuje na tvarech karoserie a sladění estetiky se špičkovou aerodynamikou a přísnými požadavky na praktičnost, tým odborníků na interiéry se věnuje tomu, aby kabina vozu působila příjemným dojmem a zároveň nabídla špičkovou ergonomii a dostatek prostoru. To všechno je navíc nutné sladit s designovým jazykem a filosofií značky, aby každý nový model ŠKODA nabízel všechny kvality, na které jsou zákazníci zvyklí.​