ŠKODA AUTO a. s.

S tradicí, která sahá až do roku 1895, patří společnost ŠKODA AUTO, k nejstarším automobilkám na světě. Zároveň ale stále jde o moderní, progresivní a dynamicky se rozvíjející společnost.

Prodejní výsledky

Naše modelová ofenzíva má výsledky. Nabídka modelů nyní čítá sedm samostatných modelových řad, které pokrývají širokou škálu potřeb našich zákazníků. Společnost ŠKODA AUTO si udržela silnou pozici na nejvýznamnějších trzích v západní Evropě, stejně jako na rychle se rozvíjejících trzích ve střední Evropě a Číně. Díky modelové ofenzívě a další internacionalizaci značky se značce ŠKODA v roce 2016 již potřetí v řadě podařilo dodat zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů během jednoho kalendářního roku.
 
Přehled prodejních výsledků

Výroční zprávy

Podrobnosti o ekonomických výsledcích si můžete přečíst ve výročních zprávách, zatímco v sekci Novinky najdete nejčerstvější informace o aktuálním dění ve společnosti i nejnovějších produktech.
 
Archiv výročních zpráv
Novinky

Orgány společnosti

Cílem společnosti ŠKODA AUTO je i nadále pokračovat ve stávajícím tempu růstu a v expanzi na nových i tradičních trzích, což by mělo vést k dalšímu posilování celosvětové pozice značky ŠKODA.
 
Orgány společnosti