Odpovědnost za životní prostředí je součástí strategie společnosti ŠKODA AUTO

Nelze být součástí dnešního, globálně propojeného světa, aniž bychom na sebe vzali svůj díl odpovědnosti za životní prostředí a za budoucnost dalších generací. Proto se ŠKODA snaží nabízet svým zákazníkům vozy, které jsou nejen bezpečné, praktické a komfortní, ale také šetrné k životnímu prostředí. V průběhu celého vývoje se snažíme minimalizovat spotřebu paliva i emise výfukových plynů a používáme k tomu ty nejmodernější dostupné technologie.
Všechny naše benzinové i naftové motory jsou schopné plnit i přísné emisní normy a díky sofistikovaným řešením, jako je přeplňování nebo přímé vstřikování paliva, dosahují špičkových výkonů při zachování nízké spotřeby. Naše naftové motory jsou k dispozici s filtry pevných částic (DPF) a pro ty, kteří kladou důraz na úsporný a ekologický provoz, jsme připravili také speciální „zelené“ modely GreenLine.

O maximální šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí se snažíme i při samotném výrobním procesu. Tohoto cíle dosahujeme ve ŠKODA AUTO díky strategii GreenFuture, jejímž hlavním úkolem je podporovat trvale udržitelný rozvoj podniku. Jsme také držiteli několika významných certifikátů, které dokazují naši angažovanost při ochraně životního prostředí. Velkou pozornost věnujeme i osudu našich vozů poté, co doslouží, ať už prostřednictvím jejich zpětného sběru nebo co největšího využití recyklovatelných materiálů.

Novinky a nejrůznější akce zajištují informovanost nejen našich pracovníků, ale i široké veřejnosti, v oblasti spotřeby energií a vod, množství emisí CO2 a VOC (těkavé organické látky) a snížení množství odpadů. Tím přispíváme ke snižování negativních dopadů na životní prostředí.