Corporate Governance

Compliance

Společnost ŠKODA AUTO a.s. věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř i vně skupiny. Tímto přístupem skupina ŠKODA AUTO dává najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Compliance ve ŠKODA AUTO a.s.
 

Kontakt

Vedoucí Governance, Risk & Compliance
compliance@skoda-auto.cz

Výše uvedený e-mail není obecným kontaktním e-mailem společnosti ŠKODA AUTO a.s. a není určen pro kontaktování zástupců společnosti, zasílání stížností, dotazů nebo podnětů týkajících např. kvality výrobků/služeb, dodacích lhůt apod. Zástupce Governance, Risk & Compliance má být kontaktován pouze v případě dotazů týkajících se tématu Compliance.

Pokud potřebujete radu v otázce týkající se výrobků/služeb ŠKODA AUTO, prosím kontaktujte příslušného importéra.
Infolinka pro zákazníky z České republiky je info@skoda-info.cz.

Corporate Governance

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin. Corporate Governance je systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci.Corporate Governance